محمد صالحی دانا

جهان سوم جایی است که …

پروفسور حسابی نقل می کند :

روزی در آخر ساعت درس ، یک دانشجوی دوره دکترای نروژی ، سوالی مطرح کرد: استاد،شما که از جهان سوم می آیید،جهان سوم کجاست ؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود.من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم.به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.

بنظرم میشه کلمه ” کشور” رو در متن بالا به چیزهای دیگه ای هم تعمیم داد، مثلا شرکتی که در آن مشغول به کاری  و یا  خانواده ات!

و چه شوم بخت کسی که گرفتار جهان سومی هاست، چون نمی تواند همزمان اوج بگیرد و کمک کند سایرین هم پرواز کنند.